מנהלת היחידה 
noar@ramat-yishay.co.il
ג’סיקה קוסטובסקי

לכל הכתבות בנושא נוער לחצו כאן

יחידת הילדים והנוער ביישוב הינה גוף מנדטורי שהוקם על ידי המועצה ומופעל ברובו בעזרת המרכז הקהילתי.

היחידה בנויה משלושה כוחות עיקריים: מועצת הנוער היישובית, תנועת מנ”ור, תנועת הנוער העובד והלומד. כל אלו עובדים בשיתוף פעולה בבניית פעילות והפעלת תכניות חינוכיות וערכיות לצד תכניות תרבות, העשרה ופנאי לרווחתם של כלל ילדי ונוער רמת ישי.

באחריותי, לתת מענה וביטוי למגוון רחב של תכניות המשלבות ומחברות את בני הנוער לעשייה ובתרומה לקהילה כמו גם להעשיר את עולמם בעזרת כלים מתוך החינוך הבלתי פורמלי. כחלק מתפקידי עליי לגרום לשיתוף פעולה בין הגופים השונים הפועלים לטובת הצעירים ביישוב ולהוות גשר בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי, בהתאם להנחיות על פי מדיניות מנהל חברה ונוער במשרד החינוך.