גזברות

גזבר

נוגה בבלי – טלפון 04-9039806

דואר אלקטרוני: noga_heshbonot@ramat-yishay.co.il

גבייה

מנהלת מח' גבייה זהבה בן לולו -04-9039815

דואר אלקטרוני: zehava_gviya@ramat-yishay.co.il

שמואל אדר – 04-9039813

דואר אלקטרוני: shmuel_gviya@ramat-yishay.co.il

שעות קבלת קהל במחלקת הגבייה:

ימים א -ב – ד- ה 08:30-13:00
יום ג' 18:00 – 16:00

השירותים הניתנים במחלקת הגבייה:

תשלומי ארנונה ומים, תשלומי אגרות והיטלים, קנסות, אגרת שילוט, אישורים.

הנהלת חשבונות ספקים/חשבות שכר

טלפון – 04-9039809/10

דואר אלקטרוני: noga_heshbonot@ramat-yishay.co.il

רכש

ממונה רכש וביטוחים : נעמי אטיאס

השירותים הניתנים במחלקת רכש: ריכוז רכש המועצה לסוגיו.

 טלפקס : 04-9833254, 04-9931565

דואר אלקטרוני: noami_nehasim@ramat-yishay.co.il