מבצע פיזור חיסונים לכלבת לחיות הבר

הודעה לתושבים :

השירות הווטרינרי של המועצה בהובלת וטרינרית המועצה דר' דינה סמארה יחלו מחר במבצע פיזור חיסונים אוראלים נגד מחלת הכלבת המיועדים לאוכלוסיית חיות הבר, לרבות תנים ושועלים. המבצע תוזמן בעקבות התרבות המקרים של בעלי החיים הנגועים בכלבת באזור העמקים. הפיזור יתבצע באזור ההיקפי של היישוב.

החיסון עטוף בפיתיון במטרה למשוך אליו את חיות הבר . הפיתיונות נראים כקופסת גפרורים בצבע חום. פעולת הנגיסה של התנים והשועלים וחשיפת התרכיב למגע עם הריריות תוביל להתחסנותם. חשוב לציין הפעולה אינה מלווה בכאב או פציעה.

דר' סמארה מבקשת מתושבים הנתקלים בפיתיונות לא לגעת בהם ולא לאסוף אותם, על מנת שיישארו לחיות הבר. במידה ונוצר מגע לא נשקפת סכנה לאנשים וההמלצה לרחוץ ידיים במים וסבון. בנוסף הפיתיונות אינם מסוכנים לחיות מחמד, אך אכילתם לא תוביל להתחסנות.  

בהזדמנות זו כחלק מפעילות המחלקה הווטרינרית למניעת הידבקות במחלת הכלבת דר' דינה סמארה  מבקשת מכל בעלי הכלבים להקפיד לחסנם נגד מחלת הכלבת מדי שנה ולהקפיד לטייל עימם עם רצועה.