מהנדסת חדשה למועצה

מהנדסת חדשה למועצה, אד' נעמה מזרחי-נאמן ששימשה בשנים האחרונות כמנהלת מחוז חיפה והגליל המערבי במועצה לשימור אתרים. מזרחי-נאמן תחליף בתפקיד את אתי בוצין מהנדסת המועצה בחמש השנים האחרונות שעזבה לטובת תפקיד מהנדסת העיר נוף הגליל.

למזרחי-נאמן תואר ראשון באדריכלות ותואר שני בתכנון ובינוי ערים והיא בעלת ניסיון רב בליווי תכניות מתאר. מזרחי-נאמן עברה וועדת בחינה והיא הוצגה בפני חברי מליאת המועצה להיכרות.

מזרחי-נאמן: "אני שמחה ומתרגשת לקראת האתגר החדש. באתי לעבוד קשה ולתרום מכישוריי וניסיוני לטובת המשך פיתוח רמת ישי".

ראש מועצת רמת ישי עפר בן אליעזר איחל בהצלחה לנעמה מזרחי-נאמן והודה לאתי בוצין על תרומתה לקידום ופיתוחה של רמת ישי בשנים האחרונות. בן אליעזר: "בפנינו אתגרים ופרויקטים רבים והמשך פיתוח הישוב עם הפנים לשנת 2030, תוך שמירה על צביונה הכפרי של רמת ישי".

מהנדסת המועצה החדשה