ביטחון פיקוח ורישוי עסקים

מנהל המחלקה: יחיאל סבג

כתובת : רחוב הארז  48 רמת ישי 
טלפון: 04-6194954 נייד 054-6103544
פקס: 04-9833254

דואר אלקטרוני: sabag@ramat-yishay.co.il

מנהלת ביטחון קהילתי – מיכל סהר

כתובת: רח' הארז 44 רמת ישי

שיטור קהילתי שגיא: 052-4251694

 

מטרת האגף היא ליזום ולקדם את מניעת הפשיעה בקהילה באמצעות הפעלת תוכניות המותאמות לכל יישוב בשיתוף עם הארגונים הרלוונטיים, ומעורבות פעילה עם התושבים.

חזון וייעוד

יצירת אקלים יישובי המקדם ערכים של כבוד הדדי, סבלנות, סובלנות והידברות; אקלים המעודד שמירה על החוק ועל זכויות האדם. כל זאת תוך חיזוק תחושת הביטחון האישי של התושבים באמצעות הנעת תהליכים מערכתיים וקהילתיים הממוקדים במניעה יזומה של פשיעה ואלימות, ובצמצום הגורמים להם, תוך העצמת הקהילה והגברת חוסנה.

יעדים

  • צמצום הדרגתי של תופעות אלימות ועבריינות
  • יצירת תשתית עירונית לטיפול בעבריינות ובאלימות ולמניעתן על פי תקציב רב שנתי
  • פיתוח תוכניות עדכניות המותאמות לכל יישוב
  • העמקת המעורבות של התושבים ושותפותם במלאכת המניעה

הסדרי חניה באזור התעסוקה רמת ישי

באזור התעסוקה ברמת ישי בוצעו סימוני איסור חניה באדום לבן בדרכים הראשיות.

המועצה מקומית תמשיך לבצע אכיפה בנושא וזאת למען הסדר הטוב ובטיחות בתנועה.

נבקשכם לפעול על-פי תקנות התעבורה ולחנות במקומות מותרים.

לידיעתכם לכל מבנה מסחרי באזור התעסוקה קיימת חניה ציבורית מסודרת, ובמתחם ה"סטריט מול" קיימת חניה תת

קרקעית מסודרת ולרווחת המבקרים. אנא הימנעו מקנסות.

רכזת רישוי עסקים – איריס גרנות שלמה

שעות קבלת קהל במחלקת רישוי עסקים: ימים א' ג' ה' בין השעות 08:00 – 16:00. ימים ב' ו-ד' בין השעות 12:00-16:00

אשמח לעמוד לשרותכם!

מס' הטלפון במחלקת רישוי עסקים: 04-8314380. הכתובת: רח' הארז  48  רמת ישי. נייד: 050-8383106.
דואר אלקטרוני:iris@ramat-yishay.co.il

שירותים הניתנים במחלקה:

  • מתן רישיונות עסק
  • פרוט הדרישות הנדרשות מעסקים
  • רישיונות לאירועים מיוחדים