מלגות לסטודנטים לשנת תשפ"ב

המועצה המקומית רמת ישי מעניקה מלגות לסטודנטים/יות תושבי היישוב במטרה לעודד השכלה גבוהה ולימודים אקדמאיים

לשנת הלימודים תשפ"ב

 

 אז מה צריך לדעת ולעשות?    ראשית כנסו לקישור הבא למילוי פרטים באופן מקוון.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaZ3pqs3I70TRoKaSymCJv3Jc_ZTlOaSBlz84KF2OMYsPp9Q/viewform?usp=sf_link

 

ועכשיו פרטים אודות המלגה

המועצה המקומית  רמת ישי פועלת לקידום ההשכלה הגבוהה וכן לקידום המעורבות הקהילתית. במסגרת המיזם יוענקו מלגות לימודים לסטודנטים/יות הלומדים/ות לתואר אקדמי במוסד המוכר ע"י המל"ג.

באפשרותכם/ן  לקבל מלגת סטודנט בסכום שבין 1000- 1500  ₪.

המלגה הינה,  מלגת סיוע לסטודנטים/יות צעירי/ות  הישוב רמת ישי,  בתמורה להתחייבות בפעולה קהילתית התנדבותית של  עד -3  שעות שיבוצעו  במסגרת פעולה משותפת בהובלת מחלקת החינוך והנוער.

תנאי סף  לקבלת מלגה:

מבקש/ת העומד/ת בכל תנאי הזכאות, המפורטים להלן:

 • תושב/ת המועצה עפ"י הרישום בתעודת זהות ומתגורר/ת בה 4 שנים לפחות (או לחילופין שהוריהם גרים בישוב מעל ל 4 שנים, והסטודנט/ית העביר/ה כתובת מגורים מטעמים סטודנטיאליים).
 • המבקש הינו סטודנט/ית הלומד/ת בפועל בשנת הלימודים תשפ"ב, לתואר במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המוכר על ידי המל"ג, על פי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח ובארץ.
 • לימודים בהיקף של 20 שעות שבועיות לפחות בסמסטר.
 • לאחר שרות צבאי/לאומי/ אזרחי/התנדבות
 • גיל: 20 עד 35
 • אינו מקבל/ת מימון לשכר לימוד מגוף אחר בהיקף של 50% ומעלה משכר הלימוד.
 • הזכאות לקבלת המלגה (ככל שתהיה כזו) הינה אישית.
 • יובהר כי לא תתאפשר קבלת כפל מלגות מהמועצה. סטודנטים שנמצאו זכאים למלגה במסלול המשולב- "פיס פרח מועצה"   זכאות מלגת המועצה, ממומשת בסכום המצטבר של 10,000ש"ח.
 • במצטבר, זכאות הסטודנט/ית הינה לקבלת מלגה פעם אחת במהלך שנות הלימודים.  
 • המבקש/ת מתחייב/ת להתנדבות בהיקף של כ-3 שעות לפחות, אי קיום ההתנדבות משמעה הפסקת הזכות למלגה.
 • קבלת המלגה מותנית בהצגת אישור לימודים בתוקף לשנת תשפ"ב

תוקף ואופן ההגשה

ניתן להגיש בקשות החל מיום   11.01.2022    ועד ליום   03.02.2022

על המבקש/ת לצרף לטופס בקשה מקוון עם כל המסמכים הנדרשים.

 • הועדה תפעיל שיקול דעת בחלוקת המלגות (כולל התחשבות במצב סוציואקונומי).
 • בקשה שתגיע ללא כל האישורים הנדרשים או שלא תוגש במועד הר"מ לא תישקל.
 • אין לראות באמור התחייבות להעניק מלגות והמועצה רשאית בכל עת לבטל את העניין לפי שיקול דעתה.
 • על הסטודנט/ית חלה החובה להגיע לטקס לקבלת המלגה 05.04.2022 בשעה 18:30 בבית הנוער.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת חינוך טל : 04-9832802

 

עפר בן אליעזר                                                                     יונתן הירשפלד

ראש המועצה                                                                       ממלא מקום ראש המועצה

                                                                                          ויו"ר וועדת חינוך