מנכ"ל המועצה

מנכ"ל המועצה – עוזי פריד

דואר אלקטרוני: uzi@ramat-yishay.co.il

 מזכירת מנכ"ל – מירי חמו

שעות קבלת קהל:

ימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00

יום ג' בין השעות 08:00-18:00

יום ה' בין השעות 08:00-15:00

פקס: 04-6215878

טלפון: 04-9039805

דואר אלקטרוני: tifoul@ramat-yishay.co.il