מועצת נשים

                              נייר עבודה בנושא הקמת מועצת נשים

 

מטרות:

  • מועצת נשים תוקם במטרה לעודד ולכוון לשיוויון מגדרי ולמתן הזדמנות לביטוי ופעילות שווה בכל העשייה הציבורית, פוליטית, חברתית, וכלכלית.
  • המועצה תפעל במטרה להעצים ולהעמיד לטובת הנשים אפשרויות והזדמנויות בתחום המעמד האישי, החברתי והכלכלי תוך הקטנת פערים מגדריים .
  • מועצת נשים תהיה גוף יוזם ומנהיג של פעילות ומודעות לקדום והעצמת נשים באשר הן.

יעדים:

  • שילוב נשים בצמתים של קבלת החלטות הנוגעות לכל התושבים בישוב
  • הגברת המודעות לחשיבות שילוב הנשים במוקדי השפעה בקהילה
  • העלאת מעורבות הנשים בחיי הקהילה
  • הרחבת מאגר הידע על נשים
  • קידום מסוגלות נשים בכל תחומי החיים
  • קידום צרכיהן והדרכתן של נשים צעירות

תהליך:

מועצת הנשים תתנהל במקביל לפעילות יועצת מעמד האישה וכחלק מפעילותה.

מועצת נשים תתכנס לפי הצורך והיוזמות של חברות הפורום או פעם ברבעון , לכל הפחות.

תוכן תוכנית עבודה שנתית בכל סופשנה קודמת עם יעדים מפורטים.

בכל שנה ייבחר תחום עיסוק לאותה שנה – עיסקי/ציבורי/קהילתי