מניעת אלימות

מנהלת היחידה – מיכל סהר

 

אגף קהילה ומניעת פשיעה – מצילה – פועל במשרד לביטחון פנים מאז שנת 1999.

מטרת האגף היא ליזום ולקדם את מניעת הפשיעה בקהילה באמצעות הפעלת תוכניות המותאמות לכל יישוב בשיתוף עם הארגונים הרלוונטיים, ומעורבות פעילה עם התושבים.

חזון וייעוד

יצירת אקלים יישובי המקדם ערכים של כבוד הדדי, סבלנות, סובלנות והידברות; אקלים המעודד שמירה על החוק ועל זכויות האדם. כל זאת תוך חיזוק תחושת הביטחון האישי של התושבים באמצעות הנעת תהליכים מערכתיים וקהילתיים הממוקדים במניעה יזומה של פשיעה ואלימות, ובצמצום הגורמים להם, תוך העצמת הקהילה והגברת חוסנה.

יעדים

  • צמצום הדרגתי של תופעות אלימות ועבריינות
  • יצירת תשתית עירונית לטיפול בעבריינות ובאלימות ולמניעתן על פי תקציב רב שנתי
  • פיתוח תוכניות עדכניות המותאמות לכל יישוב
  • העמקת המעורבות של התושבים ושותפותם במלאכת המניעה

רמת ישי הצטרפה לאחרונה לתוכנית מצילה.

על מנת להניע את התוכנית אנו עורכים סדנה לבניית תוכנית עבודה שנתית, באמצעות תהליך של שותפות צוותית, אליו הוזמנו הגורמים המשפיעים בקהילה.
נדאג לעדכן אתכם, התושבים, בתהליך ובפעילויות ונשמח למעורבות של כל אחד ואחת מכם. מעורבותכם כתושבים, כהורים וכאזרחים מן היישוב חיונית להצלחת התוכנית!