נהלים

נוהל לפתיחת עסק

נהלים להגשת בקשה לפתיחת עסק – עריכת אירוע – מונגש

נוהל שחרור כלב מהכלבייה

נוהל שחרור כלב מהכלבייה

תקנון לבחירת יקיר רמת ישי

תקנון לבחירת יקיר רמת ישי

נוהל פלישת גדרות חיות לתחומי הדרך

נוהל פלישת גדרות חיות לתחומי הדרך

נוהל תלייה על לוחות מודעות ומיקומם ביישוב

נוהל תלייה על לוחות מודעות ומיקומם ביישוב

נוהל פליירים

נוהל פליירים

נוהל וועדת הנחות

נוהל וועדת הנחות

 נוהל למתן היתר בנייה

דרישות למתן היתר

נוהל ניקיון מגרשים פתוחים

נוהל ניקיון מגרשים פתוחים

קריטריונים לחניות נכים

קריטריונים לאישור חניות נכים

אכיפה ורישום דו"חות

אכיפה ורישום דו"חות בהתאם לחוקי עזר רמת ישי