סקר בטיחות עצי דקל במוסדות החינוך

במסגרת פעילות מועצת רמת ישי לשמירה על הבטיחות במוסדות החינוך ובשטחים הציבוריים התקיים "סקר עצי דקל" ברחבי הישוב. הסקר כלל בין היתר בדיקה שעצי הדקל אינם נגועים במחלות וכי הם ללא סכנת קריסה של ענפים או גזעים. האגרונום אהרון ברגר שביצע את הסקר ציין את רמת התחזוקה הגבוהה של העצים (ברמת ישי מדובר בדקלים מסוג "וושינגטוניה").

יודגש כי לפני מספר חודשים נערך בגני הילדים בישוב ובבית הספר ארזים סקר עצים כללי ובעקבותיו הועברו הערות לטיפול אשר בוצעו.

מנהל התפעול ניסים יחזקאל שהתלווה לאגרונום במהלך סקר העצים ציין כי המועצה מקיימת ביקורות בטיחות בכלל ובנושא עצים בפרט באופן שוטף הן במוסדות הציבור וגני הילדים וגני המשחקים והן בשטחים הציבוריים. ראש המועצה עפר בן אליעזר: "התחזוקה השוטפת של העצים בשטחים הציבוריים ובמוסדות החינוך ובשטחים הציבוריים נעשית בהתאם לתוכניות העבודה תוך הקפדה על הכללים והנהלים לבטיחות התושבים, התלמידים והצוותים החינוכיים".

דקלים