סקר רעשים יתקיים לאורך כביש 75

27.4.2021 – מאז פתיחת מחלף רמת ישי ולאור הפיתוח המואץ באזור רמת ישי בשנים האחרונות גדל עומס התנועה בכביש 75. בכדי לעמוד על ההשפעה של עומס תנועה זה שעלול להוות מטרד רעש, פנה לפני כשנה עפר בן אליעזר, ראש מועצת רמת ישי, לחברת נתיבי ישראל בכדי למדוד את עוצמת הרעש והשפעתו על תושבי רמת ישי. לאחר היוועצות עם אנשי מקצוע הוחלט לדחות את ביצוע מדידת הרעש עד לאחר "הקורונה" (כדי למדוד עומסי רעש ריאליים – בתקופת הקורונה עומס התנועה ירד משמעותי) ולבצע אותו בעונת בקיץ כדי שהמדידה תהיה אפקטיבית.

בהתאם לסיכומים, תבצע חברת נתיבי ישראל במהלך חודש מאי "סקר רעשים" לאורך כביש 75 וכן בבתי תושבים שבתיהם סמוכים לתוואי הכביש.  בישיבה שהתקיימה בין עפר בן אליעזר לגורמי המקצוע (בין היתר בתחום האקוסטיקה) הוחלט על המיקום לרבות מדידה בבתי התושבים. על פי הסיכום, יישלח צוות של מודדי רעש אשר יבצעו מדידות בשעות העומס העיקריות אחר הצהרים. צוות מטעם המועצה ילווה את מודדי הרעש.

במהלך ישיבות העבודה הוצגו לבן אליעזר נתונים על נפחי התנועה באזור צומת ישי וכביש 75 לפי פילוח לשנים ושעות היממות.

יצויין כי באזור צומת ישי הוקמה סוללת עפר אקוסטית אשר לאחרונה גם עברה גינון ופיתוח נופי.

לפני מספר חודשים נפגש בן אליעזר עם מנכ"ל נתיבי ישראל, ניסים פרץ, בנושא קידום פרויקטים תחבורתיים ברמת ישי. בין הנושאים שעלו על הפרק באותה הפגישה: הקמת גשר להולכי רגל מאזור החאן לאזה"ת, מיגון אקוסטי והארכת שביל סובב רמת ישי לאורך כביש 75.

בן אליעזר: "אני מודה לחברת נתיבי ישראל ולמנכ"ל החברה ניסים פרץ על האוזן הקשבת ושיתוף הפעולה לטובת המשך התפתחותה של רמת ישי".

אזור מדידת רעש