יו"ר מינהל התיכנון לקידום תכנית המתאר

במסגרת פעילותו להמשך קידום ופיתוח רמת ישי נפגש ראש מועצת רמת עפר בן אליעזר בשבוע שעבר עם שלומי הייזלר – יו"ר מטה התכנון הלאומי ויו"ר המועצה הארצית לתכנון ובניה ועם רפי אלמליח – מנכ"ל מינהל התכנון ודן איתם בהמשך פיתוחה של רמת ישי. מנהל התכנון הוא הגורם האחראי במדינת ישראל על גיבוש מדיניות תכנון ארצית בנושאים שונים.

על הפרק עמדו מספר נושאים, המרכזי שבהם קידום תכנית מתאר רמת ישי המשרטטת את פני הישוב עם הפנים לשנת 2040 ונותנת מענה לצרכי הישוב מבחינת מגורים, תשתיות, חינוך ועוד תוך שמירה על צביונה הכפרי של רמת ישי.

נושא אחר שעלה על הפרק הקמת בתי ספר ומוסדות ציבוריים נוספים בישוב, פיתוח שטחים ציבוריים ועוד. במסגרת תכנית המתאר הכוללנית מתוכנן לקום בית ספר יסודי נוסף שיהיה השלישי בישוב. בנוסף מקדמת המועצה מול משרד החינוך הקמת חטיבה עליונה.

ברמת ישי הוקמו בשנים האחרונות שתי שכונות מגורים חדשות ובהן כ-350 יח"ד-פרדס וחסכון והשכונה המערבית.

בן אליעזר: "תודה לשלומי הייזלר ורפי אלמליח על האוזן הקשבת וההבנה לצרכיה של רמת ישי. תודה לידידי חבר המועצה ניר חבקין, יו"ר ועדת התכנון היישובית, על קידום התוכניות ושיתוף הפעולה למען עתידה של רמת ישי".

פגישה עם מנהל מטה התכנון