פיקוח

פקחים: אהרון רות, יעקב ייני

טלפון 04-9931565

פקס: 04-9833254

 

הסדרי חניה באזור התעסוקה רמת ישי

באזור התעסוקה ברמת ישי בוצעו סימוני איסור חניה באדום לבן בדרכים הראשיות.

המועצה מקומית תמשיך לבצע אכיפה בנושא וזאת למען הסדר הטוב ובטיחות בתנועה.

נבקשכם לפעול על-פי תקנות התעבורה ולחנות במקומות מותרים.

לידיעתכם לכל מבנה מסחרי באזור התעסוקה קיימת חניה ציבורית מסודרת, ובמתחם ה"סטריט מול" קיימת חניה תת

קרקעית מסודרת ולרווחת המבקרים. אנא הימנעו מקנסות.