ישיבות מועצה

ישיבות מליאת המועצה

תושבים יקרים,

להלן מועדי ישיבות מועצה מתוכננות לשנה הקרובה.
יש להתעדכן ביום הישיבה על קיומה בפועל בטלפון 04-9039801 .

יום ב' 03.05.2021

יום ב' 07.06.2021

יום ב' 05.07.2021

יום ב' 02.08.2021

יום ב' 06.09.2021 

יום ב' 04.10.2021

יום ב' 01.11.2021

יום ב' 06.12.2021

 

פרוטוקולים

הערה: פרוטוקולים של ישיבות מליאת המועצה מובאים בפורמט PDF שהצפייה בהם מחייבת שימוש בתכנת Adobe Acrobat Reader.

 

ישיבת מועצה מס' 60 – 01.03.21 – מונגש  הקלטת ישיבה

ישיבת מועצה מס' 59 – 01.03.21 – מונגש   הקלטת ישיבה

ישיבת מועצה מס' 58 – 01.02.21 – מונגש  הקלטת ישיבה חלק א   הקלטת ישיבה חלק ב  הקלטת ישיבה חלק ג

ישיבת מועצה מס' 57 – 01.02.21 – מונגש    הקלטת ישיבה מספר 55+56+57 – 1.2.2021

ישיבת מועצה מס' 56 – 01.02.21 – מונגש    

ישיבת מועצה מס' 55 ונספחים – 01.02.21 – מונגש   הקלטת ישיבה

ישיבת מועצה מס' 54 ונספחים – 04.01.2021 – מונגש  הקלטת הישיבה

פרוטוקולים משנים קודמות

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2020

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2019

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2018

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2017

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2016

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2015

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2014

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2013

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2012

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2011

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2010