ישיבות מועצה

ישיבות מליאת המועצה

תושבים יקרים,

להלן מועדי ישיבות מועצה מתוכננות לשנה הקרובה.
יש להתעדכן ביום הישיבה על קיומה בפועל בטלפון 04-9039801 .

יום ב' 06/01/2020
יום ב' 03/02/2020
יום ד' 04/03/2020
יום ב' 06/04/2020
יום ב' 04/05/2020
יום ב' 01/06/2020
יום ב' 06/07/2020
יום ב' 03/08/2020
יום ב' 07/09/2020
יום ב'  10/2020
יום ב' 02/11/2020
יום ב' 07/12/2020

תושבים המעוניינים להגיע מוזמנים.

 

פרוטוקולים

הערה: פרוטוקולים של ישיבות מליאת המועצה מובאים בפורמט PDF שהצפייה בהם מחייבת שימוש בתכנת Adobe Acrobat Reader.

ישיבת מועצה מס' 30 – מונגש

ישיבת מועצה מס' 31 – מונגש

ישיבת מועצה מס' 32 – מונגש

ישיבת מועצה מס' 33 – מונגש

ישיבת מועצה מס' 34 – מונגש

ישיבת מועצה מס' 35 – מונגש

ישיבת מועצה מס' 36 – מונגש

ישיבת מועצה מס' 37 – 02.06.20 – מונגש

ישיבת מועצה מס' 38 – 06.07.20 – מונגש

ישיבת מועצה מס' 39 – 06.07.20 – מונגש

ישיבת מועצה מס' 40 – טלפוני מונגש

ישיבת מועצה מס' 41 ונספחים – 03.08.20 – מונגש

ישיבת מועצה מס' 42 – מונגש

ישיבת מועצה מס' 43 – מונגש

ישיבת מועצה מס' 44 ונספחים – 07.09.20 – מונגש

ישיבת מועצה מס' 45-טלפוני – 30.09.20-מונגש

ישיבת מועצה מס' 46 – 25.10.20 – מונגש

ישיבת מועצה מס' 47 – 25.10.20 – מונגש

ישיבת מועצה מס' 48 ונספחים – 02.11.20 – מונגש

ישיבת מועצה מס' 49 – 02.11.20 – מונגש

ישיבת מועצה מס' 50 – 09.11.20 – מונגש

פרוטוקולים משנים קודמות

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2019

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2018

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2017

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2016

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2015

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2014

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2013

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2012

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2011

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2010