צו הארנונה – טיוטא 2023 לדיון

מצורף בזאת טויוטה של צו הארנונה, להערות הציבור. כל המעוניין, יפנה במייל לגזברית המועצה noga_heshbonot@ramat-yishay.co.il

צו ארנונה 2023 טיוטא לדיון (1) – מונגש