קול קורא: הפנים חדשות למשכנה החדש של המועצה

קול קורא הפנים החדשות משרדי המועצה