רישוי עסקים

רכזת רישוי עסקים – איריס גרנות שלמה

שעות קבלת קהל במחלקת רישוי עסקים: ימים א' ג' ה' בין השעות 08:00 – 16:00. ימים ב' ו-ד' בין השעות 12:00-16:00

אשמח לעמוד לשרותכם!

מס' הטלפון החדש במחלקת רישוי עסקים: 04-8314380. הכתובת החדשה: רח' הארז 44 רמת ישי. נייד: 050-8383106.
דואר אלקטרוני: iris@ramat-yishay.co.il

שירותים הניתנים במחלקה:

  • מתן רישיונות עסק
  • פרוט הדרישות הנדרשות מעסקים
  • רישיונות לאירועים מיוחדים

דוכנים ליום העצמאות:

הודעה למעוניינים בהקמת דוכנים 2020

תנאים ודרישות דוכני יום העצמאות 2020

כללי:

קבוצות עסקים הטעונים רישוי

נהלים-להגשת-בקשה-לפתיחת-עסק/עריכת-אירוע.

הנחיות-להכנת-תרשים-סביבה-פתיחת-עסק.

הגשת-ערעור/השגה.

מפרטים:

רישוי-עסקים-מפרטים-אחידים.

מניעת-רעש-בעסקים-משמיעי-מוזיקה–מפרט-אחיד-מונגש.

במסגרת הרפורמה שנכנסה לתוקף ב-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רישיון עסק. לפרטים נוספים נא לעיין במסמך לעיל.

טפסים:

בקשה-לרישיון-עסק.

בקשה-להיתר-הצבת-פריטים-מחוץ-לבית-העסק.

הגשת-השגה-טופס-מונגש.

הצהרה-שינוי-בעלים.

תצהיר-על-סגירת-עסק.

תצהיר בבקשה לרשיון עסק – מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות

חוקי עזר:

חוק עזר- פתיחת עסקים

חוק עזר- רוכלות

חוק עזר- איכות הסביבה