רישוי עסקים

רכזת רישוי עסקים – איריס גרנות שלמה

שעות קבלת קהל במחלקת רישוי עסקים: ימים א' ג' ה' בין השעות 08:00 – 16:00. ימים ב' ו-ד' בין השעות 12:00-16:00

אשמח לעמוד לשרותכם!

מס' הטלפון במחלקת רישוי עסקים: 04-8314380. הכתובת: רח' הארז  48  רמת ישי. נייד: 050-8383106.
דואר אלקטרוני:iris@ramat-yishay.co.il         

שירותים הניתנים במחלקה:

  • מתן רישיונות עסק
  • פרוט הדרישות הנדרשות מעסקים
  • רישיונות לאירועים מיוחדים

רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי 2019

כללי:

רישוי 10 הקבוצות

נהלים להגשת בקשה לפתיחת עסק/עריכת אירוע

תרשים זרימה תהליך רישוי

הנחיות להכנת תרשים סביבה – פתיחת-עסק.

הגשת ערעור/השגה.

מפרטים:

מפרטים אחידים

מפרט אחיד מפגעי רעש

אישור כבאות תצהיר

הגשת תצהיר

טפסים:

הצהרת מסחר – התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) התש"פ:

הצהרת מסחר

טופס בקשה לרישיון עסק

בקשה להיתר הצבת פריטים מחוץ לבית-העסק.

הגשת השגה טופס מונגש.

הצהרה – שינוי-בעלים.

תצהיר על סגירת-עסק.

חוקי עזר:

חוק עזר- פתיחת-עסקים

חוק עזר- רוכלות

חוק עזר – איכות-הסביבה