רישוי עסקים

רכזת רישוי עסקים – איריס גרנות שלמה

שעות קבלת קהל במחלקת רישוי עסקים: ימים א' ג' ה' בין השעות 08:00 – 16:00. ימים ב' ו-ד' בין השעות 12:00-16:00

אשמח לעמוד לשרותכם!

מס' הטלפון במחלקת רישוי עסקים: 04-8314380. הכתובת: רח' הארז  48  רמת ישי. נייד: 050-8383106.
דואר אלקטרוני:iris@ramat-yishay.co.il         

שירותים הניתנים במחלקה:

  • מתן רישיונות עסק
  • פרוט הדרישות הנדרשות מעסקים
  • רישיונות לאירועים מיוחדים

רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי 2019 – מונגש

חוק רישוי עסקים: https://www.gov.il/he/Departments/General/business-licensing-reform

צו רישוי עסקים: http://business.gov.il/Documents/tsav_rishui_asakim.pdf

תקנות רישוי עסקים: http://business.gov.il/Documents/takanot_rishui_asakim.pdf

כללי:

רישוי 10 הקבוצות לאתר – מונגש

נהלים להגשת בקשה לפתיחת עסק/עריכת אירוע מונגש

תרשים זרימה תהליך רישוי – מונגש

הנחיות להכנת תרשים סביבה – פתיחת-עסק. מונגש

הגשת ערעור/השגה – מונגש

מפרטים:

רפורמה של רשות הכבאות – מונגש

מפרט אחיד מפגעי רעש תיקון 10.5.20 – מונגש

מפרטים אחידים 10.5.20 – מונגש

מפרט-אחיד-בתחום-מפגעי-רעש-מונגש

אישור כבאות תצהיר

הגשת תצהיר

טפסים:

הצהרת מסחר – התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) התש"פ:

הצהרת מסחר

טופס בקשה לרישיון עסק – מונגש

טופס-בקשה-להיתר-הצבת-פריטים-מחוץ-לבית-העסק-מונגש

הגשת השגה טופס מונגש.

הצהרה-שינוי-בעלים- מונגש

תצהיר-על-סגירת-עסק-מונגש

חוקי עזר:

חוק עזר – מודעות ושלטים

חוק עזר- פתיחת-עסקים

חוק עזר- רוכלות

חוק עזר – איכות-הסביבה