רכש

ממונה רכש וביטוחים : נעמי אטיאס

השירותים הניתנים במחלקת רכש: ריכוז רכש המועצה לסוגיו.

 טלפקס : 04-9833254, 04-9931565

דואר אלקטרוני: noami_nehasim@ramat-yishay.co.il