שלוחת משרד הפנים

 

רשות האוכלוסין וההגירה נציגת משרד הפנים היא אסנת שוורצמן 

טלפון: 04-9039814 קבלת קהל יום ג' 16:00 – 18:00. 

דואר אלקטרוני: osnat@ramat-yishay.co.il

שירותים הניתנים בשלוחה:

החל מ- 1.6.2020

עלון-ספח-תעודת-זהות – מונגש

שינוי כתובת בלבד!

לידיעתכם השירות בשלוחת משרד הפנים ביישוב, ניתן אך ורק לתושבי רמת ישי וזאת עפ"י הוראות משרד הפנים.