אושר תב"ר לפיתוח ע"ס 2.83 מליון ש"ח

מועצת רמת ישי ממשיכה בתנופת הפיתוח גם בשנת 2020 ולשם כך אישרה מליאת המועצה ברוב קולות תב"ר בסך 2,830,000 מליון שקלים שמקורן מקרנות הפיתוח של הישוב. ראש המועצה עפר בן אליעזר סקר בפני חברי המועצה את סעיפי התקציבים השונים על פי הפירוט הבא: 500 אלף שקלים מדרכות, 500 אלף שקלים נגישות כללי, 400 אלף שקלים סימון כבישים, 400 אלף שקלים עבודות סלילה ותיקון כבישים, שילוט רחובות 200 אלף שקלים, הגדלת תקציב ספורט 200 אלף שקלים, שדרוג תאורה 150 אלף שקלים, הצבת ריהוט רחוב 150 אלף שקלים, פחי אשפה 100 אלף שקלים, פרויקט גינון 80 אלף שקלים, גינת כלבים 50 אלף שקלים.

כאמור תב"ר הפיתוח נותן דגש על מספר נושאים: תשתיות תחבורה ומדרכות, תאורה, ספורט, חזות הישוב ומחזור.

ראש מועצת רמת ישי עפר בן אליעזר הודה לחברי המועצה על שיתוף הפעולה, לגזבר תייסיר קאסם ולמנכ"ל עוזי פריד על הסיוע בבניית תב"ר הפיתוח ולחבר המועצה, יו"ר וועדת תיכנון ובניה, ניר חבקין על השותפות בהליך, ואמר: "אנו מתחילים את שנת 2020 עם תב"ר המתקרב לסכום של שלושה מליון שקלים שיסייע לנו להמשיך לפתח ולשדרג תשתיות שונות ברמת ישי עם הפנים לעשור הבא".

 

שלטי רחובות