תווי מזון – ביטחון תזונתי

חלוקת כרטיסי מזון לאוכלוסיות זכאיות שנפגעו כלכלית עקב משבר הקורונה.

למילוי טופס מקוון לחצו כאן >>

מי זכאי לסיוע:

  • הכרטיס יגיע אוטומטית באמצעות שליח למקבלי הנחה מעל 70% לפי מבחן הכנסה בתשלום הארנונה על פי טבלת מבחן ההכנסה הקבועה בתקנות – אין צורך בהגשת בקשה
  • הכרטיס יגיע אוטומטית באמצעות שליח לאזרחים ותיקים המקבלים גמלת הבטחת הכנסה וזכאים ל 100%- הנחה בתשלום הארנונה, בהתאם לכללים הקבועים בתקנות – אין צורך בהגשת בקשה
  • תושבים שאינם מופיעים ברישומי מחלקות הגבייה כזכאים לקבלת הנחות בארנונה, אשר יגישו בקשה לרשות המקומית בה הם רשומים כתושבים ויימצאו זכאים לקבלת הכרטיס הנטען על פי מבחן ההכנסה שנקבע
  • תושבים שאינם רשומים במרשם האוכלוסין כתושבים של רשות מקומית כלשהי, שיגישו את הבקשה לפי נוהל שיפורסם על ידי משרד הפני ויימצאו זכאים.

שימו לב, מי שיימצא זכאי בכפוף למבחן ההכנסה שנקבע, יקבל את הכרטיסים רטרואקטיבית במקרה שיאחר את מועד חלוקתם, ובלבד שבקשתו תוגש לא יאוחר מה- 22.4.21.