תקציב לשנת 2020

מליאת מועצת רמת ישי אישרה בישיבתה ביום רביעי השבוע פה אחד את התקציב השוטף לשנת 2020 בסך של כ-41,4 מיליון שקלים (41,420,500), גידול של כ-2.3 מליון שקלים לעומת תקציב 2019.

הנתון הבולט בתקציב גם השנה הוא תקציב החינוך שגדל גם השנה, הפעם בכ-900 אלף שקלים לעומת שנת 2019 ועומד על כ-15.2 מליון שקלים שהם  כ-37 אחוז מסך התקציב. יצויין כי זוהי השנה ה-11 שתקציב החינוך גדל ובסך הכל עלה משנת 2009, תחילת כהונתו של ראש המועצה עפר בן אליעזר. עשירית מהתקציב מופנית לנושאי רווחה. ההכנסות מארנונה למעלה מ-20 מליון שקלים בזכות אחוזי גבייה גבוהים.

התקציב מבטא גם את השינוי הארגוני הצפוי במועצה ויכלול בין היתר הקמת מחלקת חדשה – מחלקת בטחון.

ראש מועצת רמת ישי עפר בן אליעזר ציין בישיבה כי התקציב מבוסס בין היתר על מספר עקרונות ובהם: שיפור השירות לתושב, ביסוס רמת ישי כרשות איתנה, עבודה מול מנהלי המחלקות וצורכיהם והתייחסות להערות/הארות חברי המועצה.

במהלך הישיבה השיבו בן אליעזר, גזבר המועצה תייסיר קאסם לשאלות הבהרה שהיפנו אליהם חברי המועצה. בישיבה השתתף גם רו"ח יעקב זיצר שציין כי רמת ישי צפויה לסיים גם את שנת התקציב (2019) בצורה מאוזנת וכי המועצה "מתנהלת בצורה כספית כיאות".

בן אליעזר, התייחס לתקציב ואמר: "בהכנת התקציב הושקעו שעות רבות של מחשבה. מדובר בתקציב אחראי ונכון לרמת ישי אשר נותן מענה ראוי לצורכי התושבים ומבטא את סדרי העדיפויות של המועצה ובראשם נושא החינוך. תודה לגזבר המועצה, תייסיר קאסם, מנכ"ל המועצה, עוזי פריד, ומנהלי המחלקות על שיתוף הפעולה בהכנת התקציב ועובדי המועצה. תודה גדולה לחברי המועצה על הרצינות, האכפתיות ושיתוף הפעולה מהקואליציה והאופוזיציה כאחד. לחברי להנהלת הישוב, ממלא מקום ראש המועצה יונתן הירשפלד, סגניי שלומי ביטון וסבינה לוי, וניר חבקין, על שיתוף הפעולה ולחברי המועצה עמית טננבאום, אסף אוברלנדר ורותם לוי על הלמידה, ההתייחסות, הרצינות, והאכפתיות והשותפות. יחד נמשיך להצעיד את רמת ישי קדימה. רמת ישי – קצב העיר קסם הכפר".

 

תקציב 2020