גנים ירוקים ברמת ישי

מועצת רמת ישי ממשיכה לעודד את החינוך לאיכות הסביבה וקיימות. במסגרת זו עברו בחודשים האחרונים שישה גני ילדים (חובה וטרום חובה) ברמת ישי הסמכה לגנים ירוקים בזכות קיום פעילויות ייחודיות בתחום.

מדובר בתכנית משותפת של האגף לחינוך קדם יסודי, במינהל הפדגוגי משרד החינוך, והמשרד להגנת הסביבה, זאת במסגרת פעילותם לקידום החינוך הסביבתי כחלק מחינוך לערכי סביבה לאיכות חיים ולאקלים החינוכי בגן הילדים, בה כאמור משתתפת מועצת רמת ישי. מטרת הפעולה היא לטפח מערכת עמדות חיוביות כלפי הסביבה האנושית והפיזית בהווה ובעתיד. כחלק ממהלך זה הותווה תהליך ההסמכה ל"גן ירוק".

גן ירוק הוא גן שבו באים לידי ביטוי כמה היבטים מרכזיים: קידום ערכים של מתן כבוד לזולת לטבע ולסביבה שבה אנו חיים, זיקה למקום ורצון לשמר, לשנות ולהשפיע על הסביבה, שיפור איכות החיים והאקלים החינוכי בגן, פיתוח מרחבים מגוונים במבנה הגן ובחצר, שמאפשרים אורח חיים מקיים, משחק ויצירה בחומרים טבעיים ובחומרים בשימוש חוזר.

אלמנט חשוב נוסף נוגע לשיתוף הורים וקהילה במטרה לפתח מודעות ושינוי התנהגותי בתחומי הסביבה אצל המשפחות והקהילה, בשיתוף ילדי הגן.

הגננות מעידות, כי התהליך פתח אופקים חדשים והזדמנות לעסוק בתחום עניין מרתק ועדכני הרלוונטי לעבודתן בגן, והתורם לקשר עם ההורים. בנוסף, העיסוק בחינוך לקיימות הוביל לשינוי באורח החיים בגן ולשינוי בהתנהלות של כל אחת מהגננות גם בחייה הפרטיים.

פנינה שלזינגר מנהלת מחלקת החינוך של מועצת רמת ישי, שמובילה את הנושא יחד עם לירז לוי המנחה היישובית, ציינה כי לגננות ניתנו אפשרויות לבחור 3 נושאים עיקריים מבין שישה ובהם: צמצום צריכה, מגוון מינים, קשר אדם-סביבה, וטיפול בפסולת. עוד מציינת שלזינגר כי בין הפרויקטים שבוצעו: שביל תחושות, הקמת חממה ואימוץ גן קותי וכי התוצרים של הילדים הינם מרשימים.

יונתן הירשפלד מ"מ ראש המועצה ויו"ר ועדת החינוך היישובית אמר: "החינוך נמצא בראש סדר העדיפויות של המועצה ואי לכך אנו מקדמים ונמשיך לקדם פרויקטים רבים ובהם תכנית הגנים הירוקים".

ראש מועצת רמת ישי עפר בן אליעזר: "אנחנו גאים שרמת ישי הצטרפה לתכנית חשובה זו שמנחילה לילדינו ערכים כגון מתן כבוד לטבע ולסביבה. יישר כוח לצוות הגננות על ההשקעה והירתמות לנושא, לילדים החמודים שמפגינים מעורבות רבה בתחום ולהורים על המעורבות הרבה שהם מגלים לטובת הצלחת התכנית".

גנים ירוקים