הקצאת מקומות חניה לנכים

אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם לנוהל המועצה בנושא הקצאת מקומות חניה לנכים אשר יש להם חניה מסודרת בצמוד לדירת מגוריהם.

נוהל חניית נכים- תזכורת