סיכום שנת פעילות 2019

לעיון בחוברת נא להכנס לקישור: חוברת סיכום שנת 2019