כניסה נוספת לאזה"ת בסוף 2020

העבודות להכשרת כניסה נוספת לאזור התעסוקה רמת ישי מכיוון צומת בית שערים ונווה יער נמצאות בעיצומן והן צפויות להסתיים עד סוף שנת 2020.

הפרויקט שעלותו מתקרבת ל-11 מיליון שקלים, כולל הכשרת כביש גישה מהכניסה החדשה ועד לאזור כיכר רחוב האקליפטוס, בניית כיכרות, תאורה, הכשרת חניות ומדרכות ופיתוח נופי. ראש מועצת רמת ישי עפר בן אליעזר רתם לפרויקט את משרד התחבורה שתקצב 75 אחוז מהפרויקט והיתר מגיע מקרנות הרשות.

השבוע נמשכה הכשרת תוואי הכביש לקראת סלילה. לאחרונה הוצבו לאורך תוואי הכביש עמודי תאורה ובמקביל נעשות עבודות תשתית להצבת קווי מים וביוב. עפר בן אליעזר ביקר השבוע בשטח, עקב מקרוב אחרי העבודות והביע שביעות רצון מקצב העבודות בהתאם ללוחות הזמנים. את העבודות מלווה הצוות המקצועי של המועצה, המנכ"ל עוזי פריד ומהנדסת המועצה אתי בוצ'ין.

בן אליעזר: "העבודות מתקדמות בקצב לפי לוחות הזמנים והן צפויות להסתיים עד תום השנה. כניסה נוספת לאזור התעסוקה תיתן פתרון תחבורתי ובטיחותי, תנגיש את הכניסה אליו למבקרים הרבים, ותיתן רוח גבית לעסקים. זהו נדבך חשוב נוסף בהשקעות המועצה בפיתוח וקידום אזור התעסוקה שעבר בשנים האחרונות מהפך ברמת התשתיות, החזות, החניות, התאורה וכעת גם מבחינה תחבורתית. אני מודה לחבר המועצה, ידידי ניר חבקין, יו"ר וועדת תיכנון ובניה על עזרתו לקידום הפרויקט".

עבודות כניסה נוספת לאיזור התעשייה