תנאים לקיצור הבידוד ל-10 ימים

15.12.2020 – תנאים לקיצור הבידוד ל-10 ימים. היכנס לפרטים מלאים

תנאים לקיצור בידוד ל-10 ימים