הנחיות הגנה מאש

21.4.2021 – הערכות לקיץ-הנחיות הגנה מאש

על מנת להתכונן היטב לקיץ שבפתח אנו מגישים לכם מספר הנחיות בסיסיות ופשוטות שיכולות למנוע שריפה, התפשטותה ואף להציל חיים ולצמצם את נזקי הרכוש

הנחיות הגנה מאש